Apel do społeczności międzynarodowej

Ministerstwo Obrony Republiki Armenii pragnie zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej, w tym organizacjom międzynarodowym zajmujących się kwestiami humanitarnymi, oraz dotyczącymi praw człowieka, na fakt, że rozpoczęte działania wojskowe władz Azerbejdżanu stanowią naruszenie Deklaracji zasad prawa międzynarodowego ONZ z 1970 roku, dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw, aktu końcowego OBWE podpisanego w 1975 roku, oraz innych dokumentów procesu helsińskiego, szeregu innych międzynarodowych dokumentów prawnych.
Podczas działań zbrojnych podjętych przez Azerbejdżan, zostały dokonane liczne czyny metodami międzynarodowych organizacji terrorystycznych wobec żołnierzy Górskiego Karabachu i ludności cywilnej przez azerbejdżańskie siły zbrojne i ugrupowania zbrojne. Czyny te według prawa humanitarnego stanowią zbrodnie wojenne.
Najewidentniejsze z nich to tortury niewalczących już w konflikcie zbrojnym kombatantów oraz jeńców wojennych, aż po obcinanie głów, fotografowanie i publikowanie odciętych głów, w celach terrorystycznych, mordowanie spokojnych mieszkańców pozostałych pod kontrolą danych sił, torturowanie trupów itd.
Ministerstwo Obrony Republiki Armenii apeluje: za naruszenie praw międzynarodowych oraz dokonanie zbrodni wojennych, zarówno władze Azerbejdżanu, jak również sprawcy zbrodni wojennych,
powinny ponieść odpowiedzialność karną, w tym przed społeczeństwem międzynarodowym.

 

http://www.mil.am/hy/news/3968 ֊ Հայերեն

http://www.mil.am/en/news/3968 – English