Chirac w Armenii: Turcja musi przyznać się do ludobójstwa

Prezydent Francji Jacques Chirac przebywając w stolicy Armenii Erywaniu, powiedział że Turcja musi przyznać się do ludobójstwa na Ormianach w latach 1915-17, żeby móc przystąpić do UE.


[google]-5478713320828017068[/google]