comiesięczne spotkanie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

Kraków dnia 12 wrzesień 2007

Szanowni Państwo,

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie  zapraszają po przerwie wakacyjnej na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się w  dniu 24 września 2007  (poniedziałek), o godz. 17:00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy placu Wolnica 1.

Wysłuchamy informacji:
–         ze spotkania przedstawicieli środowiska ormiańskiego z Ordynariuszem dla wiernych obrządku ormiańskiego ks. Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem w dniu 10 września 2007,
–         z uroczystości intronizacji w Wielkim Ołtarzu Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie, które odbyły się w Gdańsku 18 – 19 sierpnia 2007. Jeśli będzie możliwość pokażemy półgodzinny film z tych uroczystości.

Pragnę przypomnieć, że posiadamy kilka egzemplarzy  albumu ks. Stanisława Pindery Armenia – Kamienie silniejsze niż człowiek  w niższej cenie niż w księgarniach.

Bardzo prosimy o uregulowanie składek członkowskich bieżących i zaległych. Przypominamy, że składka członkowska wynosi 20 zł/rok.
Wszelkich wpłat można dokonać na zebraniu lub przekazem bankowym na konto:
70 1500 1142 1211 4006 9048 0000
w Kredyt Banku S.A. I Oddział Kraków.

Z wyrazami szacunku
Adam Terlecki
Prezes OTK