WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Duszpasterstwo Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w RP (.pdf)

Katedra w Eczmiadzynie

Na podstawie Umowy najmu z dnia 3 lipca 2014 r., zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa na okres trzech lat, Urząd Miasta udostępnił powierzchnię wraz z lokalem, w celu założenia Siedziby Duszpasterstwa Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal został całkowicie wyremontowany od stanu surowego oraz umeblowany, po czym dnia 15-go kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Siedziby.
Lokal pełni rolę Siedziby Duszpasterstwa Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce. Jest jednocześnie placówką, stworzoną w celu realizacji duchowo-religijnych oraz edukacyjnych potrzeb Ormian mieszkających w Polsce.
A mianowicie, w Siedzibie:
a)    codziennie odmawiane są modlitwy poranne i wieczorne. Także w ciągu roku będą organizowane rozmaite uroczystości kościelne.
b)    odbywa się nauka śpiewu liturgicznego Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.
c) dla wszystkich chętnych dorosłych otwarte są kursy języka ormiańskiego i starożytnego – ormiańskiego (tzw. grabar). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
d) w celu wzbogacania wiedzy Ormian w zakresie Pisma Świętego, ormiańskiej historii i kultury, jak również zapoznania się z ormiańskimi pieśniami i tańcami, raz w tygodniu organizowane są spotkania, mające na celu wspólne czytanie i omawianie Pisma Świętego, a także naukę historii i kultury oraz lekcje tradycyjnych ormiańskich pieśni i tańców.
e) często będą organizowane rozmaite ormiańskie uroczystości kościelne, Wieczory Kulturalne (spotkania poświęcone kulturze i wydarzeniom kulturalnym), zebrania, rozmowy, zarówno indywidualne jak i dyskusje w grupach.
Reasumując, Siedziba Duszpasterstwa jest pierwszym krokiem i fundamentem do zbudowania w najbliższej przyszłości świętego apostolskiego kościoła ormiańskiego w Polsce.
Tym niemniej, do utrzymania i realizacji bieżącej działalności Siedziby, Duszpasterstwo Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce potrzebuje wszelkiego wsparcia materialnego.
Poniżej wskazany jest numer rachunku bankowego Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce, aby Ormianie oraz ich krewni i bliscy, poprzez regularne wpłaty zarówno małych kwot jak i większych darowizn, umożliwili pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i dalszym rozwojem Siedziby Duszpasterstwa Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce.

Dla przelewów z Polski:

Nazwa Odbiorcy:    Ormiański Kościół Apostolski Katolikosatu Eczmiadzyńskiego w RP
Nazwa banku:        Deutsche Bank Polska
Numer konta (PLN):    27 1910 1048 2209 0925 6643 0001
Tytuł przelewu:    Darowizna