OGŁOSZENIE

24-04OGŁOSZENIE
WARSZAWA (24.04.2016)

Dnia 24 Kwietnia 2016 R., o godz. 14:00 Cerkwi Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
(adres: Ul. Miodowa 16), odbędzie się Msza Święta, która
odprawiona zostanie przez Duszpasterza
Świętego Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce,
Ks. Dadżada Tsaturyana.

Po zakończeniu Mszy Świętej, przejdzie marsz, zorganizowany
przez Święty Apostolski Kościół Ormiański w Polsce, wspólnie
ze Stowarzyszeniem Młodzieży Ormiańskiej. Marsz rozpocznie się
od skrzyżowania ulic Długa i miodowa i zakończy się pod
pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.
Na rozpoczęcie i zakończenie marszu,
wygłoszone zostaną przemówienia.

W tym samym dniu o godz. 19:00, przy Chaczkarze
w Skwerze Ormiańskim w Parku Sadyba w Warszawie, odmówiona
zostanie Modlitwa Wstawiennicza, po czym zostaną złożone
kwiaty oraz zapalone znicze.

Ks. Dadżad Tsaturyan
Duszpasterz Ormian w Polsce
Święty Apostolski Kościół Ormiański

24-04-2016