Punkt Porad Obywatelskich dla mniejszości narodowych i grup etnicznych

Od sierpnia 2007 do grudnia 2007r Regionalne Centrum Integracji Społecznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie prowadzi  Punkt Porad Obywatelskich dla mniejszości narodowych i grup etnicznych.
Punkt został uruchomiony jako efekt zlecenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP zlecenia zadania pn.”Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości ” (więcej:      http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/4799/ )

We wrześniu – porady udzielane są w środy, w godz. 16:00 do 18:30 ( WBP, ul. Rajska 1,pok. 206).
W pozostałych miesiącach – termin zostanie podany na początku października.

W ramach Projektu zostaną zorganizowane również dwie debaty nt wielokulturowości w Małopolsce (wrzesień, grudzień 2007r) Do udziału w spotkaniach zapraszani będą specjaliści – naukowcy z krakowskich uczelni, samorządowcy, praktycy z organizacji pozarządowych.
W październiku zostanie przeprowadzone szkolenie dla Liderów Integracji Międzykulturowej (wykłady+warsztaty)
Przez cały okres realizacji projektu aktualizowana jest strona internetowa http://inforeigner.wbp.krakow.pl
która zawiera informacje prawne i aktualności z zakresu szeroko pojętej integracji społecznej. Umieszczane są na niej informacje o seminariach, szkoleniach, konferencjach dotyczących tematów antydyskryminacyjnych; prowadzone są porady prawne i obywatelskie on-line ( FAQ) dla mniejszości narodowych i grup etnicznych.
ZAPRASZAMY!