SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISK ORMIAŃSKICH w 2006 roku

Na stronie Ormienie.pl udostępniono szkic sprawozdania z działalności środowisk Ormiańskich w 2006 roku.

Prosimy zgłaszać wszelkie poprawki i uzupełnienia na adres: monika@ormianie.pl
Tłumaczenie na język ormiański fragmentów „Sprawozdania…” jest przygotowywane.
Proszę cierpliwie czekać na otwarcie się pliku.

okładka sprawozdania