Uroczystości w 101 rocznicę ludobójstwa Ormian w Krakowie

Uroczystości w 101 rocznicę ludobójstwa Ormian w Krakowie

Niezapomniany wieczór w Krakowie

568a

Անմոռանալի երեկո Կրակովում

 

 

 

  • Ruben Matevosyan w Krakowie
  • Ռուբեն Մաթևոսյանը Կրակովում