Niewielu nas, ale jesteśmy Ormianami

ParuyrSevakParujr Sewak (tłumaczenie Bohdan Gębarski)

 

 

 

Niewielu nas, ale jesteśmy Ormianami

Nie wystawiamy się na pokaz światu…
Ale czas wreszcie, byśmy się uznali
Za prawowitych synów Araratu,
O który potop na burzliwej fali
Noego arkę otarł o świtaniu…
Po prostu właśnie tu, w tafli Sewanu,
Z wieńca gór przestwór wyziera błękitny,
Tu Narekacy składał swoje rytmy,
Tu Dawid  wrogów przerąbywał w szale…
Tutaj świątynie wykuwano w skale,
A dzieła, które ich zdobiły wnętrze,
Przekazywały nam
to, co najświętsze… Czytaj dalej