Dzień Ormiański

Serdecznie zapraszamy na Dzień Ormiański organizowane przez Fundację Armenian Foundation podczas Międzynarodowego Festiwalu Warszawy. (9 czerwca 2018 r., Park Rydza Śmigłego – NAMIOT ORMIAŃSKI).

Szczegółowy program na stronie.

Zakończenie roku szkolnego w szkole języka i kultury ormiańskiej.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Szkoła Ormiańska w Krakowie.
Կրակովի Հայկական դպրոցի 2016/2017 ուսւմնական տարվա ավարտական հանդես։