Uroczystości w 101 rocznicę ludobójstwa Ormian w Krakowie

Uroczystości w 101 rocznicę ludobójstwa Ormian w Krakowie