Zaproszenie na przedsięwzięcie pod nazwą „Polscy Ormianie”

Szanowni Państwo!
W imieniu Fundacji „Zamek Chudów”, mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w przedsięwzięciu pod nazwą „Polscy Ormianie”, które odbędzie się w dniu 7 września 2008 w ramach organizowanych „XIII Spotkań na Zamku w Chudowie”. Ich celem jest ukazanie świata polskich Ormian przez pryzmat ich bogatej historii i kultury oraz znaczącego wkładu w historię Polski. Przybyłym uczestnikom chcemy przybliżyć zwyczaje, tradycję, sztukę, muzykę oraz armeńską kuchnię. Mając jednocześnie nadzieję na zapoczątkowanie u nas na zamku cyklicznych spotkań integracyjnych środowiska Ormian– liczymy na dużą frekwencję z Państwa strony.
Celem organizowanych „XIII Spotkań na Zamku w Chudowie” jest propagowanie konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez organizację rekonstrukcji historycznych, widowisk teatralnych oraz innych projektów kulturalnych. Zdobywane dzięki imprezom środki – zgodnie ze statutem Fundacji – przeznaczane są na realizację jej misji, którą jest ocalanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczanie i odbudowę zabytków, ochronę dziedzictwa archeologicznego, edukację historyczną.
Całe przedsięwzięcie realizujemy we współpracy ze Związkiem Ormian w Polsce, Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Kołem Zainteresowań Kulturą Ormian. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął zaproszony jako gość honorowy Ambasador Armenii w Polsce Jego Ekscelencja Ashot Galoyan.
Organizowane przez Fundację spotkania dla wielu osób stały się początkiem fascynacji wiekami dawnymi. W 2007 roku uczestniczyło w nich prawie 200.000 osób. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników wskazuje na duże zapotrzebowanie na inicjatywy, które w interesujący sposób przybliżają ludziom dziedzictwo kulturowe, pozwalając na swoiste jego „dotknięcie”. Również dla nas jest to niezwykle istotne, ponieważ okazuje się, że niełatwa droga, jaką wybraliśmy do realizacji naszej misji okazała się skuteczna. Prawdziwą nagrodą za nasze wysiłki jest uznanie odwiedzających nas coraz liczniej gości.
Mam głęboką nadzieję, iż zdecydują się Państwo na odwiedzenie w tym dniu zamku w Chudowie, a przez to współtworzenie z nami w świadomości społecznej autentycznego obrazu polskich Ormian.

Serdecznie zapraszamy! Przemysław Nocuń
Prezes Fundacji „Zamek Chudów”

ՀԱՐԳԵԼԻ ՏԻԿՆԱՅՔ ԵՎ ՊԱՐՈՆԱՅՔ

«Խուդովի դղյակ» („Zamek Chudów”) ֆոնդի անունից պատիվ ունեմ հրավիրելու Ձեզ մասնակցելու «Լեհաստանի հայերը» արարողությանը, որը տեղի կունենա «Խուդովի դղյակում XIII հանդիպումներ» ծրագրի շրջանակներում 2008 թ. սեպտեմբերի 7ին: Հանդիպման նպատակն է՝ ներկայացնել Լեհաստանի հայերի աշխարհը, հայացք նետելով նրանց հարուստ պատմության, մշակույթի, ինչպես նաև Լեհաստանի պատմության մեջ ներդրման վրա: Ցանկանում ենք մասնակիցներին ծանոթացնել հայկական ավանդույթների, սովորույթների, արվեստի, երաժշտության և խոհանոցի հետ: Միաժամանակ, հույսով ենք, որ Ձեր մասնակցությամբ կաջակցեք նման հանդիպումները ավանդույթ դարձնելուն:
Կազմակերպված հանդիպումների նպատակն է քարոզել մշակույթային ժառանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը պատմական, թատերական և այլ մշակույթային ծրագրերի միջոցով: Միջոցառումների շնորհիվ ստացված գումարները, ըստ կազմակերպության կանոնադրության, հատկացվում են մշակույթային ժառանգությունը փրկելու նպատակին, հնությունների վերանորոգման, պաշտպանության և պատմական կրթության միջոցով:
Ողջ ձեռնարկը իրականացնում ենք Լեհաստանի Հայերի Միության, Հայ Մշակույթային Ընկերության և Հայ Մշակույթի Համակիրների Միության հետ: Նախաձեռնության հովանավորումն ընդգրկել է պատվավոր հյուր, Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան պարոն Աշոտ Գալոյանը:
Ֆոնդի կողմից կազմակերպված հանդիպումները շատերի համար հին դարերով հետաքրքրվելու սկիզբ են հանդիսացել: 2007 թ. հանդիպումներին մասնակցել են մոտավորապես 200.000 մարդ: Տարեց տարի աճող մասնակիցների թիվը վկայում է այն մասին, որ նման միջոցառումների կարիքը մեծ է: Միջոցառումների, որոնք գրավիչ կերպով և յուրահատուկ շփման միջոցով մոտեցնում են հասարակությանը մշակույթային ժառանգւթյունը: Մեզ համար նույնպես այդ փաստը շատ էական է, քանի որ պարզվում է, որ մեր առաքելությունն իրագործելու համար ընտրված ծանր ճանապարհը արդյունավետ է: Մեզ այցելող հյուրերի աճող թիվը մեր ջանքերի իսկական պարգևն է հանդիսանում:
Հուսով եմ որ կայցելեք «Խուդովի դղյակը» և համատեղ ուժերով հասարակության գիտակցության մեջ կստեղծենք Լեհաստանի հայերի ստույգ կերպարը:
Սրտանց հրավիրում ենք՝
Պշեմիսլավ Նոցուն
«Խուդովի դղյակ» („Zamek Chudów) ֆոնդի տնօրեն

Կազմակերպիչ՝Պյոտր Րիկաշեվսկի/696 484 596/