Zgromadzenie w Warszawie zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej.

smoInformujemy, iż dnia 7 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej zorganizowało w Warszawie protest w związku z rozpoczętą wojną dnia 1 kwietnia 2016 roku przez stronę azerską w Górskim Karabachu. Zebrani podczas marszu przekazali w ambasadach listy adresowane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Francji, które jako Państwa współprzewodniczące Grupy Mińskiej OBWE, utworzonej w 1992 roku przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zajmują się rozwiązaniem konfliktu o Górski Karabach. Organizatorzy wezwali państwa współprzewodniczące Grupy Mińskiej OBWE do:

  1. podjęcia odpowiednich działań względem Azerbejdżanu celem zaprzestania agresji wojennej w stosunku do chrześcijańskiej ludności Górskiego Karabachu i Armenii;
  2. potępienia podstępnych działań strony azerskiej i nie stawiania sprawy w sposób równy pomiędzy agresorem a stroną broniącą się;
  3. ukarania Azerbejdżanu zgodnie z prawem międzynarodowym za zaistniałe i udokumentowane zbrodnie.

Ponadto protestujący jednoznacznie wzywali do uznania niepodległości Republiki Górskiego Karabachu. Po zakończeniu marszu, uczestnicy zgromadzenia zebrali się przy Chaczkarze na Skwerze Ormiańskim w Sadybie, gdzie pod przewodnictwem Duszpasterza Ormian w Polsce ks. Dadżata Tsaturyana odmówiono modlitwę za ofiary owej agresji.
Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej
w Rzeczypospolitej Polskiej